มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมลูกหมาก เรื่องที่ไม่ธรรมดาของผู้ชาย
ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชาย ปกติจะมีลักษณะคล้ายผลลิ้นจี่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น หน้าที่สำคัญ คือ ผลิตของเหลวเป็นตัวหล่อลื่นและนำส่งเชื้ออสุจิ ในขณะที่มีการหลั่งของน้ำอสุจิออกมา จึงเป็นประโยชน์ให้เพศชายไม่เป็นหมัน
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเนื้อร้ายที่ก่อตัวขึ้นเองในต่อมลูกหมาก พบได้ในชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และพบมากขึ้นในอายุที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับโรคต่อมลูกหมากโต สาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบ แต่ก็คิดว่าอาหารอาจมีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูง โปรตีนของเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ อาจจะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ พบว่าประเทศที่มีประชากรบริโภคอาหารที่มีไขมันและโปรตีนจากเนื้อสัตว์สูงมักมีโรคนี้เกิดขึ้นมาก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เป็นต้น
อุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศเหล่านี้สูงเป็นอันดับต้นๆ รวมทั้งสาเหตุการตายอันดับต้นๆ เช่นกัน ในประเทศไทย มะเร็งต่อมลูกหมาก พบมากเป็นอันดับที่ 10

การผ่าตัดต่อมลูกหมากมีผลต่ออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างไร ?
ผู้ชายหลายคนที่ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมาก และได้ตัดสินใจรับการผ่าตัดต่อมลูกหมากตามที่แพทย์แนะนำ โดยคิดว่าปัญหาต่างๆ จากต่อมลูกหมากคงดีขึ้น แต่ไม่ทราบว่า อาจเกิดปัญหาใหม่หลังการผ่าตัด นั่นคือ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ ที่เรียกว่า Erectile Dysfunction ซึ่งหมายถึงการที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์จนเป็นที่พึงพอใจได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากความสมบูรณ์ของระบบประสาทและหลอดเลือด มีความสำคัญต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ดังนั้น การที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวตามปกติ อาจเกิดภายหลังการผ่าตัดที่มีผลต่อระบบประสาทหรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศ
การผ่าตัดต่อมลูกหมาก ได้แก่ การผ่าตัดลูกหมากผ่านทางท่อปัสสาวะ (Transurethral Incision of the Prostate : TUIP) อาจทำให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แต่การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเอาต่อมลูกหมากออกทั้งหมดหรือเอาออกบางส่วน (Radical Prostatectomy) โดยผ่าเข้าทางบริเวณฝีเย็บจะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากที่สุด หรือร้อยละ 57 ของผู้ที่รับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ ดังนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะตัดสินใจรับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก หากหลังการผ่าตัดสังเกตพบว่าอวัยวะเพศไม่เกิดการแข็งตัวอย่างเคย  ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา เพราะอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีวิธีการรักษาหลายวิธีที่ได้ผล โดยผู้ป่วย คู่ครองของผู้ป่วย ควรร่วมมือกับแพทย์ในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด